Durko Çevre - Elektrik Santralleri

Elektrik Santralleri

Elektrik santralleri için aksiyel tasarım

Özellikle kömür yanmalı termik güç santrallerinde kullanılan TLT-Turbo GmbH fanları 1000 m³/s'yi aşkın akış hızı sağlayabilir. 20,000 Pa basınç artışı daha yaygın bir hal almıştır.

Ayarlanabilir bıçaklı akış kontrolü

Verimi optimize etmek uzmanlık alanlarımızdan biridir. Kapsamlı deneyimimizden ve uygulamalı olarak denenip test edilmiş geniş gelişim sonuçları yelpazemizden güç alıyoruz. Bıçak ayarlama özelliği ile birleştirilmiş bu ürün, düşük güç tüketiminde geniş çalıştırma aralıklarında uygulama yapmaya olanak sağlamaktadır.

Akış düzenlemeli hız kontrolü

Rüzgar tünel sistemlerimiz veya tünel havalandırma sistemlerimizde uzun süredir standart halini almış uygulamamız günümüzde geniş bir alanda kullanılan uygulamalara da giriş yapmıştır. Güç kontrolü buna iyi bir örnektir. Bu sayede TLT-Turbo GmbH bıçak ayarlama ve hız kontrol özelliklerini birleştirmiştir. Bu girişimlerin bir faydası da işletmene olası en düşük güç tüketimini sağlamasıdır.