Durko Çevre - Flowvision

Flowvision

FlowVision; baca gazından ağır sanayiye kadar Nitrojen Oksitlerin azaltılmasında uzman FlowVision-Energy A/S'nin deNOx sekmesidir.

FlowVision; elektrik santralleri, atık, enerji sistemleri ve çimento üretim tesislerine yönelik ekipman sağlayan İskandinavyalı tedarikçiler arasından özellikle seçilmiş; primer ölçümler, SNCR, SCR ve bileşimleri gibi NOx indirgeme teknolojisi alanında kapsamlı bilgi ve deneyime sahip uzmanları istihdam eder.