Kurumsal

Durko Çevre Hakkımızda

Açık Rıza Metni

698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ AÇIK RIZA METNİ

Türkiye’de kurulu olan Durko Çevre Enerji Tekniği ve Tic. A.Ş  (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Şirketimizde talep ettiğiniz yedek parça ve diğer ürünler ile ilgili olarak, tek satıcılığını yaptığımız yurtdışındaki şirketlere fatura bilgilerinizin, adres ve telefon bilgilerinizin, banka hesap numaralarınızın kişisel veri olarak paylaşılabileceğini bu hususun sözleşmede kaynaklandığını tarafınıza saygıyla bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 

Kimlik Verisi

Adı, soyadı/şirket bilgileri, TCKN/Vergi kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi

Diğer

Araç/hizmet bilgileri, parça bilgileri


Mal/hizmet alım sözleşmesi imzalamakla, sipariş formunu imzalamakla, sosyal medya (e-ticaret) vasıtasıyla alış-veriş yapılması halinde yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki yukarıdaki tek satıcı ve mal aldığımız şirketlere ve gruplarına, belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.

Açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”dır.

Açık rıza aydınlatma metnini ve haklarımı okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin bu kapsamda yukarıda da izah edildiği şekilde kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılmasına ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmasına, devredilmesine, sınıflandırılmasına ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebilmesine özgür iradem ile KABUL EDİYORUM.


İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Durko Çevre Enerji Tekniği ve Tic. A.Ş

Ticaret Sicil No             : 391104

Vergi Dairesi                 : Anadolu Kurumlar

Vergi Numarası            : 3160118296
Merkez Adresi              : Maya Plaza Blok No:3Akatlar Orkide sok. 34335

                                         Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi                : http://www.durkocevre.com.tr

E-posta                          : [email protected]
Telefon                          : +90 212 352 05 00