Kurumsal

Durko Çevre Hakkımızda

Aydınlatma Metni

Durko Çevre Enerji Tekniği ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak ürün veya hizmet alan kişi/müşteri, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, bayi, bayi çalışanı, ziyaretçi, iş ortağı sıfatıyla veri sahibi olarak Şirket ile paylaştığınız ve/veya Şirket’in iş, prosedür ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

 

İş bu Durko Çevre Enerji Tekniği ve Tic. A.Ş. Genel Aydınlatma Metni; Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

 

AYDINLATMA KAPSAMI

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK Kanunu’na göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiğinden, KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Durko Çevre Enerji Tekniği ve Tic. A.Ş.nin Kurumsal Kimlik Bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Sicil No             :391104

Vergi Dairesi                 :Anadolu Kurumlar

Vergi Numarası            :3160118296
Merkez Adresi              :Maya Plaza Blok No:3 Akatlar Orkide sok. 34335

                                         Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi                :https://www.durkocevre.com.tr

E-posta                           :[email protected]
Telefon                          :+90 212 352 05 00

 

2 - Şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve kişisel verilerin ve diğer gizli içeriklerin iletimini korumak için web sitemizde SSL/TLS şifrelemesi kullanıyoruz. Bunu tarayıcı satırında https://www.durkocevre.com.tr karakter dizisi ve kilit sembolü ile tanıyabileceksiniz.

3 -İşlenen Kişisel Veri Kategorileri, İşleme Amacı  

Web sitelerimizi ziyaret ederken veya uygulamalarımızı veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanırken, kendiniz hakkında aktif ve gönüllü olarak sağladığınız veya Çevrimiçi Teklifleri kullanımınızla bağlantılı olarak tarafımızca oluşturulmuş bilgileri işlemekte olup aşağıdaki kişisel veri kategorilerini içerir:

 • Adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz;
 • Çevrimiçi Tekliflerimizdeki formları doldurarak sağladığınız diğer kişisel veriler;
 • Bir destek talebinin, anketin veya yorumun veya forum gönderisinin bir parçası olarak gönderilen bilgiler; 
 • Cihazınız ve kullanıcı tanımlayıcınız da dahil olmak üzere Çevrimiçi Teklifle etkileşiminize ilişkin bilgiler, işletim sisteminiz, ziyaretiniz sırasında erişilen siteler ve hizmetler, her bir ziyaretçi talebinin tarihi ve saati hakkında bilgiler;
 • Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız tarafından sunucumuza iletilen aşağıdaki kişisel veriler (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır):

 • IP adresi
 • Talep zamanı
 • Talep tarihi
 • İsteğin durumu
 • Erişilen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Tarayıcı
 • Tarayıcı sürümü
 • Tarayıcı dili
 • İşletim sistemi
 • Yönlendiren URL – İsteği gönderen web sitesi
 • Kullanılan işletim sistemi

Bu tür veriler, web sitemizi size göstermek ve istikrarını ve güvenliğini garanti etmek için teknik olarak bizim için vazgeçilmezdir. Yasadışı kullanıma ilişkin somut göstergeler varsa, sunucu günlük dosyalarını geriye dönük olarak tarama hakkımızı saklı tutarız.

4- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, çevrimiçi hesabınızı oluşturma ve yönetme, güncelleme, güvenlik altına alma ve sorun giderme, destek sağlama ve ayrıca tekliflerimizi iyileştirme ve geliştirmeyi içeren teklif hizmetlerini ve işlevlerini sağlamak, çevrimiçi teklifi kullanımınızı faturalandırmak, kimliğinizi doğrulamak, isteklerinizi veya talimatlarınızı cevaplamak ve yerine getirmek, size belirli bilgilere veya tekliflere erişim sağlamak, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgi ve teklifler için sizinle iletişime geçmek, size daha fazla pazarlama bilgisi göndermek veya müşteri memnuniyeti anketleri kapsamında sizinle iletişime geçmek, yasal bir iddia veya savunma oluşturmak veya korumak, bilgi teknolojisi sistemlerimize yönelik saldırılar da dahil olmak üzere dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek, hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında ve veri sahiplerinin tercihlerine göre kişiselleştirilerek sunulabilmesi, veri sahiplerinin açık rızası doğrultusunda bilgilendirme ve tanıtım e-postaları atarak hizmetlerimizle ilgili son gelişmelerden haberdar etmek, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,  insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirketin tüm lokasyonlarında fiziki mekân ve iş güvenliğinin sağlanması, Şirket’in taraf olduğu iş, hizmet, satım, vekâlet, eser ve sair sözleşmeler ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, amaçlarıyla Şirket tarafından işlenecektir.

 

5- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla, şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, işbirliği yaptığımız kuruluşlarla ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Bu kapsamda, kişisel verilerinizi, özellikle, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla iş ortaklarımıza, Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla Tedarikçilerimize, Şirket’in dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla Denetmenler, Hukuki Danışmanlar ve Müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak Kanunen Yetkili Kamu Kurum Kuruluşlarına aktarmaktayız.

6- Yurt Dışına Veri Aktarımı

Kişisel veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.  Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK da öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; internet sitesi, sosyal medya mecraları, fiziki veya elektronik formlar, güvenlik kameraları, ses kayıtları ve benzeri vasıtalarla, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer toplama yöntemleri ile toplanmakta ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine veya açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

8- Çerezler

 Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, çerezler bilgisayarınızda saklanacaktır. Tanımlama bilgileri terimi, sabit sürücünüzde depolanan ve kullandığınız tarayıcıya atanan ve tanımlama bilgilerini ayarlayan tarafa belirli belirli bilgilerin aktığı küçük metin dosyalarını ifade eder. Çerezler programları çalıştıramaz veya bilgisayarınıza virüs aktaramaz. Çerezler, web sitemizin bazı işlevlerinin kullanılmasını sağlamak, pazar araştırması yapmak ve internet tekliflerimizi genel olarak daha kullanıcı dostu, etkili ve çekici hale getirmek için kullanılmaktadır.

Bu amaçla, web sitemizde kapsamı ve işlevselliği aşağıda açıklanan geçici ve kalıcı çerezler kullanıyoruz:

 • Geçici çerezler, tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunlara özellikle oturum çerezleri dahildir. Bu tanımlama bilgileri, tarayıcınızdan paylaşılan oturuma çeşitli istekler atamak için kullanılabilecek bir oturum kimliği saklar. Bu şekilde, örneğin web sitemizin farklı alt sayfalarını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tanınabilir. Oturum çerezleri, oturumu kapattığınızda veya tarayıcınızı kapattığınızda silinecektir.
 • Kalıcı çerezler cihazınızda kalır, böylece daha önceki bir ziyaretten sonra web sitemize geri döndüğünüzde tarayıcınızın tanınmasını sağlar. Kalıcı çerezler, çerez türüne göre değişebilen önceden tanımlanmış bir süre sonunda otomatik olarak silinir.

Bireysel çerezlerin saklama süresini tarayıcınızın güvenlik ayarlarındaki genel bakışta bulabilirsiniz. Ayrıca, tarayıcınızı, çerezlerin ne zaman yerleştirileceğini size bildirecek ve her bir durumda bir çerezi kabul edip etmemeye karar vermenize izin verecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, belirli belirli durumlar için çerezlerin kabul edilmesini genel olarak hariç tutmayı seçebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman tarayıcınızın güvenlik ayarlarından çerezleri silebilirsiniz. Ancak bu, web sitemizin tüm işlevlerini kullanamamanıza neden olabilir. İşlemenin yasal dayanağı, web sitemizin mümkün olan en iyi işlevsellik ve istikrarına ve ayrıca web sitemizin çıkarların dengelenmesinde baskın olan kullanıcı dostu bir tasarıma ve optimize edilmiş bir sunuma yönelik meşru menfaatimizin korunmasıdır.

9- Kişisel Verilerinizi ne Kadar Süre Saklıyoruz

Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.

10- Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’in https://www.durkocevre.com.tr İnternet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak (veya elektronik) imzalı bir nüshasını ”Maya Plaza Blok No.3 Akatlar Orkide sok. 34335 Beşiktaş/İst adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.