Durko Çevre - Kelebek Vanalar

Kelebek Vanalar

Uygulama alanları

Tasarımına bağlı olarak temiz ve hafif kirli, sıvı ve gaz, inert ve korozif ortamlar için özellikle uygundur. Başlıca kullanım alanları endüstriyel uygulamalar, kimya endüstrisi, su tedariki ve su arıtımıdır.

Ürün Listesi İçin Tıklayınız