Durko Çevre - M-Ovas® Öğütme Sistemi

M-Ovas® Öğütme Sistemi

Boruların tıkanmasının ve aşağı akış ekipmanlarının hasar görmesinin önlenmesi için sıvılardaki katı maddelerin güvenilir bir şekilde kırılmasının gerekli olduğu hallerde NETZSCH M-Ovas® öğütme sistemleri kullanılabilir. M-Ovas® mahfazaların özel tasarımı, hareketli kanatlara takılıp kesildiğinde, atık sudaki katı maddeleri kesme levhasına taşır. Az bakım masrafı gerektiren bu mekanizma,  300 m3/h azami akış ve %7'ye kadar kuru madde içeriği ile çamurlu sulara yönelik olarak tasarlanmıştır.

NETZSCH M-Ovas®'ın Avantajları:

 • sağlam konstrüksiyonu sayesinde yüksek işletim güvenliği
 • işletim kolaylığı ve basit bakım gerektirmesi
 • yüksek işletim verimi ile düşük işletim maliyeti
 • ideal fiyat/performans oranı

NETZSCH M-Ovas® ağırlıklı olarak aşağıdaki alanlarda kullanılır:

 • Atık su arıtımı
 • Ziraat
 • Kesimhaneler ve geri dönüşüm tesisleri
 • Konserve fabrikaları
 • Şeker fabrikaları
 • Sınai mutfaklar
 • Havalimanları
 • Marinalar
 • Otoban dinlenme tesisleri ve dinlenme yerleri
 • Hastaneler
 • Sınai mutfaklar
 • Eğlence tesisleri
 • Okullar ve üniversiteler