Durko Çevre - DİFÜZÖR KTL™

DİFÜZÖR KTL™

Üretilen ozonun su'ya en etkili şekilde çözündürülmesi önem taşır. Yaygın kullanılan yöntemlerden biri ozon temas tankı tabanında difüzör kullanılarak ozonun su içerisinde optimum şekilde çözündürülmesidir. Difüzör konumları ve sayıları önemli faktörlerdir.

  • %90 çözünme verimi
  • Homojen bir şekilde dağılım
  • Dayanıklı seramik malzeme
  • Uzun hizmet süreleri
  • Kolay kurulum
  • Bakım gerektirmemesi
  • Dünya da kabul gören yaygın teknoloji

Literatür