Durko Çevre - SNCR DeNOx Teknolojisi
Durko Çevre - SNCR DeNOx Teknolojisi

SNCR DeNOx Teknolojisi

SNCR sistemleri 1000 °C civarında sıcaklıklarda amonyak veya üre çözeltilerini baca gazına enjekte eder. Bu sıcaklıklarda meydana gelen reaksiyon, mevcut zaman çerçevesi dahilinde enjekte edilmiş kimyasalın neredeyse tamamının tüketilmesi için yeterince hızlıdır. Süreci hızlandırmak için bir katalizöre gerek kalmaz.