Durko Çevre - Diyaframlı Pulzasyon Damperi

Diyaframlı Pulzasyon Damperi

  • Dalgalı, darbeli ve kesikli olan akışı, düzgün, doğrusal ve debimetre ile ölçülebilir hale getirir.
  • Boru hattının hasar görmesini önler.
  • Azami 180 bar.

dalgalı, darbeli, kesikli olan akış; Equaflux sonrası düzgün doğrusal ve debimetrelerle ölçülebilir şekile gelir. Equaflux, basma hattı boyunca monte edilmiş diğer ekipman ve armetürlere darbeli akışın vereceği muhtemel zararları da engellemiş olur