Durko Çevre - Robuschi RVS Vakum Pompası

Robuschi RVS Vakum Pompası

Sıvı çemberli vakum pompaları, sınaî süreç ve işlemlerde gazın ve buharların sıkıştırılmasında kullanıma uygun olan tek kademeli blok modeldir.

  • Başlıca özellikleri şunlardır:
  • Gazların ve buharların pompalanmasına kullanılabilir
  • Gazların neredeyse izotermik sıkıştırılmasında kullanılır
  • Pompalanmış gazlarla temas halinde yağlama maddesi gerektirmez.
  • Gazların sıkıştırılması sonucu meydana gelen ısının giderilmesi ve gazla birlikte pompadan akan sıvının ikame edilmesi için yeterli oranda çalışılırken pompalar aralıksız olarak, normalde suyla olmak üzere (yağ, organik sıvılar vb. kullanılabilir) hizmet sıvısıyla beslenmelidir. Hizmet sıvısı, sıvı bir seperatör içinde gazdan ayrılabilir ve ara soğutma işlemi sonrasında kısmen ya da tamamen devir daim edilebilir;
  • Güvenli işletim ve asgari bakım olanağı
  • İndirgenmiş gürültü ve titreşim özelliği.