Durko Çevre - SCR DeNOx Teknolojisi
Durko Çevre - SCR DeNOx Teknolojisi

SCR DeNOx Teknolojisi

DeNOx teknolojisi esas olarak Selektif Katalitik Olmayan Redüksiyondan (SNCR), Selektif Katalitik Redüksiyondan (SCR) ve bunların (SNCR ve SCR) birleşiminden oluşur.

SCR'nın NOx redüksiyon etkinliği yüksektir (%70-90) ve yerleşmiş bir teknoloji olup, DENOx için kullanılan en yaygın teknolojidir.

SCR; baca gazında hazır bulunan NOx'un katalist yatağında reaktif ile seçici bir tepkimeye girerek N2 ve H2O üretmesi ve bunun sonucunda NOx'u baca gazından uzaklaştırması demektir.

SCR kimyasal reaksiyonu aşağıdaki gibidir:

4NO + 4NH3+O2
4N2 +6H2O
6NO2 + 8NH3 + O2
7N2 + 12H2O