Durko Çevre - Sodyum Hidroksit Hazırlama Üniteleri

Sodyum Hidroksit Hazırlama Üniteleri

Sera fazlaca alkali deterjan gereksinimi olan endüstrilere yönelik olarak düşük maliyetli Sodyum Hidroksit Hazırlama Ünitelerini geliştirmiştir. Bu sistem, katı formdaki (taneler, pullar, boncuklar veya toz halinde) sodyum hidroksitin (NaOH) su içinde çözünürek güvenli ve etkin bir şekilde Kostik - Soda çözeltisi hazırlanmasını sağlar.

Faydalarına genel bakış:

  • Özel tasarım hopperi ve kostik-soda hazırlama tankı (ekzotermik reaksiyona mukavim) ayrıca opsiyonel emme tertibatı ile operatörün ve çevrenin güvenliğini arttırır.
  • Her işlemde yalnızca gerekli görülen miktarda ihtiyaca göre çözelti hazırlayarak maliyeti düşürür.
  • Katı formdaki Sodyum Hidroksitin taşınmasında, teslimatında ve depolanmasında hazır çözeltilere kıyasla maliyet tasarrufu sağlar
  • Tehlikeli ürün tankerleri ile taşınan hazır çözeltilerin tesliminde gerekli olabilecek kapsamlı yasal güvenlik özelliklerine ihtiyaç duymaz.
  • Hazırlanması istenen çözeltideki katıların miktarlarını artırarak veya azaltarak her çözeltinin konsantrasyonuna ayarlanması için esneklik sağlar.