Durko Çevre - PolyLine® Polimer Hazırlama Üniteleri

PolyLine® Polimer Hazırlama Üniteleri

Bir Sera ürünü olan PolyLine Polimer Hazırlama Ünitesi, polimerin kolay, esnek, ekonomik ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlayan bir seridir. Bu seri, kuru veya sıvı polimerlerle işletilen arıtıma tesislerinde sıklıkla kullanılır.

PolyLine Polimer Hazırlama Ünitelerinin etkin ve ekonomik bir şekilde işletebilmesi için sistem hassas su ölçüm ve seviye ölçüm ekipmanları ile donatılmıştır.

Uygulama

Polimer hazırlama üniteleri, kimyasal arıtma tesislerinde, atıksu arıtma tesislerinde ve filtrasyon sistemlerinde yumaklaşmaya yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca çamur susuzlaştırmada; kimyasal veya fazla biyolojik çamuru şartlandırmak amacıyla da kullanılmaktadır

Özellikleri
Su enjeksiyonu: Polimerlerin suyla homojen bir şekilde birbirine karışmasını sağlar.

Su sayacı:  Optimum polimerin hazırlanabilmesi için gerekli su ihtiyacını tam olarak hesaplar.

Ek aksesuarları: Uygulamaya göre özel tasarım olanağı sağlar.

Profibus-DP, Modbus, Ethernet bağlantısı:  Merkezi kontrol paneli üzerinden otomasyon sağlar.

Ultrasonik sensörü: Sürekli seviye ölçümü sağlar.