Durko Çevre - Öğütücüler ve Yumuşatıcılar

Öğütücüler ve Yumuşatıcılar

Boruların tıkanmasının ve aşağı akış ekipmanlarının hasar görmesinin önlenmesi için sıvılardaki katı maddelerin güvenilir bir şekilde kırılmasının gerekli olduğu hallerde NETZSCH öğütme sistemleri kullanılabilir. NETZSCH M-Ovas®  ve NETZSCH İkiz Mil Yumuşatıcı, çok çeşitli uygulamalarda katıların ideal ve etkili bir şekilde öğütülmesini sağlar.