Durko Çevre - Çok işlevli valf

Çok işlevli valf

Düşük kapasitelidozaj pompalarının iyi performans sergilemesi için gerekli birçok işlevi tek cihazda birleştirir.

Yerine göre bazen basınç muhafaza vanası bazen de emniyet ventili olarak kullanılabilir.

 - Azami 1,5 bar.

 Operating Intructions Multi-functional valve