Durko Çevre - 405 - 412 AIR Serisi

405 - 412 AIR Serisi

SITAIR 405 & UV 412 AIR Serisi UV cihazları hava ve klima satralleri için dizayn edilmektedir. Hava içerisinde istenmeyen bakteri,küf ve virüsleri dezenfekte amacı için kullanılmaktadır.